Na seznam vzácných míst Evropy přibyl Koňský rybník i rezervace Vladař

O další dvě přírodní památky a jednu přírodní rezervaci je bohatší Karlovarský kraj. Staly se jimi Koňský rybník a Tisovec, rezervací pak Vladař. Unikátním oblastem se dostane vyšší ochrany. Nově zřízená rezervace Vladař se nachází nedaleko Žlutic. Její dominantu tvoří stejnojmenná stolová hora s historií osídlení v době bronzové i pozůstatky keltského osídlení https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlada%C5%99_(Tepelsk%C3%A1_vrchovina)

Stalo se tak v souladu s Naturou 2000, což je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Přírodní památky a přírodní rezervace mají vyšší stupeň ochrany. Na jejich ochranu a údržbu je možné čerpat dotační prostředky.

Zdroj: https://vary.idnes.cz/prirodni-pamatka-rezervace-konsky-rybnik-tisovec-vladar-ochrana-ph4-/vary-zpravy.aspx?c=A181219_446336_vary-zpravy_ba

Bonus pro vás: Časopis PRIORITA 12-2017_NA LOUKÁCH POD MYSTICKÝM VRCHEM VLADAŘ