Obnovená vysoká pec v Šindelové

Technická památka představuje poslední autentický pozůstatek historické hutní výroby v Krušnohoří. V roce 2015 byl založen Spolek za zachování hutě v Šindelové, který torzo průmyslové stavby postupně obnovil a zpřístupnil.

Severozápadně od Sokolova se na svažité louce v západní části obce Šindelová rozkládala dřevouhelná pec. Místní železářské centrum soustředěné do nedaleké Rotavy a Nejdku je úzce spjaté s krušnohorským nerostným bohatstvím a hutní činností. Místní vysoká pec je zaznamenána od poloviny 50. let 18. století, základ dnešního stavu pochází z let 1816 až 1817. Současná architektonická podoba s novorománskými znaky vychází z přestavby z let 1858 až 1859.

Zdroj, celý článek a fotogalerii najdete na: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/fotogalerie-%7c-obnovena-vysoka-pec-v-sindelove/5326/

Jako bonus se můžete podívat na pořad Krásné živé památky z Karlovarského kraje, který vysílala Česká televize 14. 12. 2019:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11804223100-krasne-zive-pamatky/417235100151015-karlovarsky-kraj/