Program 24. ročníku dálkového etapového pochodu a cykloturistické akce Májovým Chebskem a 19. Světový den chůze letos nabídne také DEN S KRAJSKOU KOMISÍ ZNAČENÍ při oblasti Karlovarský kraj.

Nezřídka se jako dobrovolníci – značkaři KČT setkáváme s díky a uznáním při naší práci na obnově a údržbě značených turistických tras. 

V sobotu 7. května 2022 mezi 9 a 14 hodinou vám nabízíme možnost osobního kontaktu se štětcem a barvami a příležitost namalovat si svou první turistickou značku. 

Budou se vám věnovat ti nejpovolanější – předseda Krajské komise značení Mgr. Karel Fiala a vedoucí značkařského obvodu Cheb/Sokolov Vít Lodr společně s dalšími zkušenými značkaři. Přijede také manažer značení KČT a předseda rady značení KČT Ing. Pavel Přílepek. Kromě informačních materiálů pro každého, kdo se chce orientovat v systému značení KČT a výukových materiálů pro ty, kdo o práci značkaře projeví vážnější zájem budou mít připravené i značkařské vybavení pro potenciální dětské i dospělé značkaře. Ti nejodvážnější si kromě značky na modelovém sloupu budou moci zkusit obnovit skutečnou značku přímo v terénu na vybrané části turistické trasy ve městě.

Cesta ke značkařskému průkazu a kvalifikaci není bez překážek a úplně zadarmo. I tato činnost má svá pravidla, jinak by systém značení KČT nebyl tak funkční a oblíbený. Ale nakonec přijde ten okamžik, kdy s cestovním příkazem a průkazem značkaře KČT v kapse, na vlastní uši uslyšíte „….díky za ty značky“. A i přes únavu se vám z „vaší“ obnovené značené trasy nebude chtít domů. Vždyť v přírodě je tak fajn a kolemjdoucí vám fandí 🙂

Ladislav Zoubek, předseda oblastního výboru KČT, oblast Karlovarský kraj

Na webu KČT https://kct.cz/clanky/den-s-krajskou-komisi-znaceni-pri-oblasti-karlovarsky-kraj  a na Facebooku KČT zde.