Za poznáním Kladské a Mariánských lázní s ukrajinskými účastníky výletu v neděli 1. května 2022

Pro druhý výlet jsme zvolili turistickou procházku po naučné stezce KLADSKÁ, prohlídku Pohádkového sochařského ráje před Hotelem KRAKONOŠPark Boheminium Mariánské Lázně a špacír po Edwardově cestě kolem Obůrky Hvozd a rozhledny HAMELIKA do centra MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, kam jsme došli přesně tak akorát, abychom stihli V 15 hodin představení ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY.

Výletu se zúčastnilo 49 ukrajinských účastníků (27 dospělých a 22 dětí), které doprovázeli čtyři průvodci, takže se nám nikdo neztratil a byli jsme schopni se všemi komunikovat. I díky počasí se výlet moc povedl a 42 přihlášek na další výlet do Bochova a Valče ještě týž večer po příjezdu netřeba dál komentovat.

Děkujeme Karlovarskému kraji za úhradu autobusu a městu Sokolov za financování svačin na cestu pro ukrajinské účastníky. 

Jana Zoubková Suchá a Ladislav Zoubek, vedoucí akce
KČT, odbor Krušné hory Sokolov