Spolupráce KČT a Českého olympijského výboru na sociálních sítích

Klub českých turistů navázal v tomto roce partnerství s Českým olympijským výborem, který připravil mediální kampaň „Silnější pro život“. Cílem kampaně je propagace zdravého životního stylu a motivování veřejnosti ke zdravému pohybu a tím i k posilování imunity v této složité době. 

„Pohyb, otužování, silné vztahy, optimismus a odpočinek, to jsou základní pilíře, na kterých by měla stát naše rezilience, čili odolnost organismu“ říká ke kampani předseda ČOV Jiří Kejval.

Výsledkem spolupráce byla mimo jiné i propagace akcí Klubu českých turistů prostřednictvím sociálních sítí ČOV. Zájem o akce KČT předčil všechna očekávání a zřejmě souvisel s pandemií. Příznivci turistiky začali  enormně vyhledávat turistické akce, kterých by se mohli zúčastnit, protože jinak si nedovedeme vysvětlit téměř 750.000 zhlédnutí zpráv s turistickou tématikou!

Zdroj: https://kct.cz/clanky/spoluprace-kct-a-ceskeho-olympijskeho-vyboru-na-socialnich-sitich