Studie zmapovala, kde by mohly v Karlovarském kraji vzniknout malé vodní nádrže

Karlovarský kraj se v budoucnu zaměří na opatření, která řeší snížení dopadu sucha v území. Nechal proto zpracovat přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží, jež pomohou akumulovat vodu ve vybraných oblastech regionu a přispět tak k prevenci proti výskytu povodní či sucha.

Potěšilo mně, že se (alespoň za našeho života) neplánuje úplné zatopení údolí Chaloupky a stávající turistické trasy z Přebuzi do Nových Hamrů a Jelení nejsou v ohrožení 🙂

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/211231-Vodni-nadrze.aspx a http://webmap.kr-karlovarsky.cz/mvn/

Čtěte také zde: http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/vodni_hosp/Stranky/pov_prohidkyl_TBD.aspx

Starší článek na toto téma: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/111206_voda.aspx