Tisková zpráva, 24.4.2024: KČT oceňuje rozhodnutí ministra zemědělství Výborného

136277

Klub českých turistů velmi oceňuje rozhodnutí ministra zemědělství Marka Výborného
vyjmout z navržené novely zákona o myslivosti nově doplněné odstavce v paragrafu 9. 

Pan ministr osobně volal předsedovi Klubu českých turistů (KČT) Jiřímu Homolkovi, aby ho
informoval, že na základě postoje veřejnosti, neziskových organizací, osobního jednání
s ním a místopředsedou KČT Ladislavem Mackou a také jednáním s předsedou ČSOP
Liborem Ambrozkem, se rozhodl, že předloží vládě návrh novely zákona o myslivosti bez
paragrafu 9 (a navazujících ustanovení), který by nově reguloval vyhlašování zákazu vstupu
do obor.
„Česká krajina by tak trvale ztratila svůj přívětivý ráz, přestala by být volně průchozí. Nejen
my turisté, ale třeba i obyvatelé blízkých obcí, houbaři a další návštěvníci lesů, by mohli
trvale ztratit právo vstupu do volné přírody,“ vysvětlil postoj Klubu českých turistů jeho
předseda Jiří Homolka.
Klub českých turistů, který již více jak 135 let zastupuje zájmy všech českých občanů, kteří
milují a chrání přírodu, považoval navrženou novelu mysliveckého zákona za největší zásah
do přístupnosti české krajiny v celé historii Klubu, která by prakticky mohla rozvrátit celou síť
pěších značených turistických tras KČT, která je tak obdivována našimi i zahraničními turisty,
významně se podílí na rozvoji cestovního ruchu v ČR a kterou nám závidí mnohé zahraniční
turistické kluby. K omezení volného vstupu našich občanů do přírody by přitom došlo v době,
kdy jak u nás, tak i v dalších evropských zemích se ukazuje, že pěší turistika je, a hlavně
bude v blízké budoucnosti nezastupitelným lékem pro duševní a tělesné zdraví člověka
žijícího a pracujícího v rychle se vyvíjejícím přetechnizovaném světě.

RNDr. Jiří Homolka, předseda KČT

Ohlasy na TZ:

Novinky,cz, 3. 5. 2024 – Ministerstvo ustoupilo, lidé o volný vstup do lesů nepřijdou