Území někdejšího loveckého revíru Kladská se stalo krajinnou památkovou zónou

Karlovarský kraj je bohatší o novou krajinnou památkovou zónu, kterou se stal někdejší lovecký revír Kladská. Ministerstvo kultury o tom rozhodlo na základě vysoké kulturně-historické i přírodní hodnoty, již toto území vykazuje.

Předmětem ochrany v nové krajinné památkové zóně je především areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských úprav, ojedinělý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském stylu ze 70. let 19. století stylově doplněný v průběhu stavebního vývoje osady, lesní hrobka prince Otto Sigismunda Schönburg-Waldenburga na úpatí vrchu Lysina, a jako součást nehmotného dědictví také lovecká tradice spojená s jedním z největších honebních revírů v Čechách.

Zdroj a celý článek najdete na: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/201222-kladska.aspx#.X-OEDhaLqUk

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/69141-kladska-byla-prohlasena-novou-krajinnou-pamatkovou-zonou

https://www.npu.cz/cs/pro-media/69140-kladska-byla-prohlasena-novou-krajinnou-pamatkovou-zonou