BOŽÍ DAR: Restaurátorská obnova interiéru kostela sv. Anny

Restaurování patří spolu s konzervací a rekonstrukcí k hlavním prvkům památkové péče a pokračuje také v interiéru zdejšího svatostánku. Restaurování patří spolu s konzervací a rekonstrukcí k hlavním prvkům památkové péče a pokračuje také v interiéru zdejšího svatostánku.
Interiérový mobiliář chrámu zahrnuje vyjma štukové a malířské výzdoby početný soubor prvků, čtyři barokní oltáře, varhany, dřevěné balustrády, několik soch, dřevěné lavice, obrazy křížové cesty, lustry, křtitelnice, úložné skříně, pokladničku v předsíni, kamenné prvky ostění nebo také keramickou a kamennou dlažbu. Jednotlivé součásti jsou kvalitně dochované a postupně je prováděno zlacení hlavního, obou bočních oltářů a jednoho stojícího pod kruchtou. „Před dvěma lety jsme začali po etapách restaurovat boční oltář Božského Srdce Páně. Letos na podzim jsme získali zakázku k restaurování hlavního oltáře v témže kostele,” říká Anna Bradnová, jednatelka a restaurátorka společnosti.
Zdroj a fotogalerie: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj/tipy-a-inspirace/restauratorska-obnova-interieru-kostela-sv-anny-v-bozim-daru/5760/?utm_source=e-mailov%C3%BD%20zpravodaj&utm_medium=e-mail&utm_campaign=52-2020