Vodní mlýn ve Stráži nad Ohří získal památkovou ochranu

STRÁŽ NAD OHŘÍ (KARLOVARSKO) | Na Ústřední seznam kulturních památek byl nově zapsán objekt někdejšího vodního mlýna včetně technologického vybavení. Představuje architektonicky cenného zástupce technických památek z první poloviny 19. století. 
Součástí poměrně kvalitně dochované stavby je řada uměleckořemeslných prvků. Mezi významné technologické součásti patří mimo jiné spirálová Francisova turbína, soustava moučných vysévačů, válcová mlecí stolice s převody mlecích válců nebo kapsový výtah s transmisí, řemenicí a převody. Za pozornost stojí také šnekový dopravník sacího stroje. Návrh prohlášení podpořil mimo jiné Národní památkový ústav v Lokti. 
Jednopatrový objekt obdélného půdorysu se nachází při komunikaci směřující k osadě Peklo. Mezi charakteristické prvky domu patří zejména hrubá strukturovaná omítka s nárožními rustikovanými lizénami, sedlová střecha s eternitovými šablonami nebo dřevěný výkladec s mřížemi. Mlýn vznikl v první polovině 19. století a ve 30. letech století minulého bylo modernizováno jeho technické zařízení. V daném období objekt sloužil také jako pekárna s prodejnou s výkladcem a samostatným vstupem z boční uličky. 
Mezi typickými poznávacími znaky technické stavby je rovněž v severní části dispozice krytý spojovací můstek mlýna s hospodářským objektem. Ten je opláštěný dřevěným bedněním a prosvětlený dvojicí oken. Zastřešení můstku tvoří sedlová stříška s falcovaným plechem. 
Podrobnosti o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. 

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi