Zámek Kynžvart zdědil nový přírůstek do expozice kabinetu kuriozit

Na základě odkazu poslední vůle získalo zámecké muzeum Kynžvart obraz španělského krále Alfonse XIII.

Zhruba v polovině roku 2020 bylo vedení státního zámku Kynžvart osloveno a informováno rakouským notářem o poslední vůli paní Blanky Olbert, ve které zámeckému muzeu Kynžvart odkazuje obraz španělského krále Alfonse XIII. Dlouho nebylo známo, o jaký typ obrazu se jedná. Notář tuto informaci nevěděl, neboť do bytu zesnulé nebyl dlouho možný přístup. Až po vyřízení pozůstalostního řízení, které trvalo rok, byla správa zámku vyzvána k převzetí obrazu. Na základě toho se vydal kastelán zámku Kynžvart Ing. Ondřej Cink do Vídně, kde převzal obraz z rukou vykonavatele poslední vůle Dr. Johannese Gschaidera.

Jedná se o rodinnou památku v podobě fotografie španělského krále Alfonse XIII., kterou v roce 1925 dostal od panovníka tchán paní Blanky Olbert, MUDr. Sigmund Olbert. Ten býval osobním lékařem knížecí rodiny Metternichů na zámku Kynžvart i knížecí rodiny Schönburg-Waldenburg ze zámku Kladská. Obraz zdědil jeho syn, prof. Friedrich Olbert, významný lékař a nositel mnoha mezinárodních ocenění, který byl rodákem z Karlových Varů. Obraz poté zůstává v rodině Olbertů až do závěti paní Blanky Olbert.

Zámek Kynžvart je znám mimo jiné i tím, že ho v průběhu historie navštívila celá řada významných osobností včetně panovníků a hlav států. Jedním z pravidelných hostů první poloviny 20. století byl ve 20. – 30. letech španělský král Alfons XIII., který byl bratrancem kněžny Isabely von Metternich, matky Paula Alfonse, posledního knížete z Metternichu.

Darovaný obraz je fotografie krále s autogramem (podobné dnes rozdávají celebrity a filmové hvězdy na autogramiádách). Obraz byl zaevidován do kynžvartských zámeckých sbírek a návštěvníkům bude prezentován v kabinetu kuriozit v návštěvním okruhu zámeckého muzea již v následujícím roce v návštěvní sezóně 2022. Po téměř sto letech se tak opět octne na místě, kde ho král Alfons XIII. daroval svému lékaři.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.cz