Karlovarský kraj: V systému značených turistických tras je stále co vylepšovat

V roce 2021 jsme se snažili udělat maximum nejen pro TOP projekt Karlovarského kraje Hřebenová trasa Krušných hor – západ, ale také pro budoucí začlenění Valečské domény do systému turistických značených tras. Typování možného průběhu tras ještě není úplně dokončeno, ale na úseku mezi Valčí a rozhlednou Vochlice už by se letos značit mohlo. Obec Valeč a KČT, odbor Barokní Valeč už od některých vlastníků získali souhlas s vedením trasy, nebo s nimi o souhlasu jednají. Na podporu jejich snažení obdrželo všech patnáct vlastníků pozemků v plánované trase jménem předsedy KČT, oblast Karlovarský kraj žádost o podporu a součinnost pro realizaci první značené pěší turistické trasy z Valče k rozhledně Vochlice v roce 2022. V této etapě předpokládáme vedení trasy v úseku https://mapy.cz/s/menuferupa.

Valečsko je z hlediska cestovního ruchu a možností k pěší turistice stále ještě opomíjenou částí Karlovarského i Ústeckého kraje. Ale má obrovský potenciál jak pro návštěvníky a turisty, tak pro ekonomiku Valče i Valečského zámku a na ně navázané služby. A to i přes současné nedostatky infrastruktury a možnosti veřejné dopravy do Valče. Rozumný rozvoj cestovního ruchu a turistiky samozřejmě může prospět i městům a obcím na druhém konci plánovaných tras – Lubenci, Krásnému Dvoru a Chyši. To ostatně potvrzuje rozvoj turistického značení Klubu českých turistů i jejich německy mluvících předchůdců už od konce 19. století, kdy obce, hospodští i ubytovatelé lobovali, aby turistická značená trasa vedla právě kolem jejich podniku.

Nyní máme historickou možnost propojit turistickým značením Krásný Dvůr, Valeč, Chyši a Lubenec a umožnit tak zájemcům vícedenní pěší putování touto krásnou krajinou s možností ubytování, stravování i hromadnou dopravou do výchozích míst.

Přestože (a nebo právě proto), že jde o území málo osídlené není zde mnoho cest vhodných pro pěší turistiku na výběr. Proto doufám, že dobrovolnická práce členů Klubu českých turistů v tomto projektu nezůstane osamocena a dotčené subjekty i fyzické osoby se v rámci své působnosti také připojí k úspěšné realizaci této část projektu i vyznačení dalších dvou tras, aby projekt už v roce 2024 začal přinášet prospěch všem zúčastněným.