Zázrak ve Skocích! Desítky let nezvěstný obraz získala skupina nadšenců

Návrat P. Ricka do Skoků
Na sklonku roku 2020 byl spolek upozorněn, že se na jednom aukčním portálu objevil obraz, který by mohl souviset se Skoky. Záhy jsme zjistili, že se skutečně jedná o obraz, o kterém jsme z německé historické literatury věděli, že býval součástí mobiliáře fary ve Skocích a zobrazoval duchovního otce mariánského poutního místa, P. J. N. Ricka, OPraem. Po roce 1945, resp. po roce 1950, když ze Skoků nuceně odešli tepelští premonstráti, se obraz, stejně jako řada dalších památek, ztrácí. Považovali jsme jej za již definitivně ztracený a zničený. O to větší překvapení a radost byla, když se objevil. Navíc se tak stalo v době premonstrátského jubilea – 900. výročí založení řádu premonstrátů.
Protože se jedná o jednu z nejcennějších historických památek Skoků, bylo rozhodnuto, že se spolek pokusí získat obraz do vlastnictví. To se nakonec podařilo, spolek za památku zaplatil 20 tisíc korun. Na pořízení obrazu již přispěli někteří členové spolku a další dárci. Získáním obrazu byl završen pro Skoky poměrně úspěšný rok 2020, byl to krásný vánoční dárek Skokům.
Obraz bude nutné odborně prohlédnout restaurátorem, zda nepotřebuje nějaký restaurátorský zásah a ošetření, v budoucnu bude umístěn a prezentován ve Skocích, nejspíše v budoucím Poutním domě. Prozatím bude zhotovena fotokopie, která bude vystavena v kostele. Protože originál není zatím možno ve Skocích umístit, zvažujeme jeho dočasné zapůjčení a umístění v některé vhodné instituci, kde by mohl být prezentován veřejnosti (např. v krajském muzeu, diecézním muzeu nebo v tepelském klášteře).
Obraz má obdélný formát, orientovaný na výšku, rozměr plátna je 81 x 109 cm. Kompozice obrazu se skládá ze stolku v popředí, na kterém leží stavební plán kostela, svatý obrázek a stolní hodiny, z polopostavy vlastního portrétu a z pozadí, které tvoří drapérie za postavou a průhled oknem na stavbu kostela.

Zdroje:
https://www.skoky.eu/clanky/aktuality/navrat-p.-ricka-do-skoku.html
http://Zázrak ve Skocích! Desítky let nezvěstný obraz získala skupina nadšenců | Karlovy Vary (rozhlas.cz)