Už jste slyšeli oiniciativě Zálohujme.cz?

Pokud ne, pak je tu další možnost dát veřejně najevo, že nám na naší krajiině, kde se věnujeme turistice záleží, připojit se a svým počtem přispět k tomu, že zákonodárci konečně přidají naší zemi na seznam států, kde už to dobře funguje (https://www.zalohujme.cz/#kde-to-funguje).

Zakládající členové iniciativy Mattoni 1873, VŠCHT, Institut pro cirkulární ekonomiku i další členové Nadace Partnerství, Pivovar Bernard, Trash Hero, Sodovkárna Kolín, malé pivovary, RunCZECH a další… ti všichni už to rozeběhli a společně s naší největší PR agenturou AMI Communications pracují na tom, aby byly přijaty legislativní změny, které umožní zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky. Všichni výrobci nápojů v těchto obalech by tak museli mít své obaly zálohované. Podobně jako je tomu u pivních lahví, s tím rozdílem, že PETky a plechovky by se znovu neplnily, ale recyklovaly se znovu na PET lahve a plechovky. S materiálem by se tak nezacházelo jako s odpadem, ale jako s cennou surovinnou, která může cirkulovat stále dokola – a nekončí na skládkách nebo hůře v přírodě.

My už dávno víme, že cyklista na túře v Norsku téměř vyžije ze sesbíraných zálohovaných PET lahví. Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že po zavedení záloh na PETky a plechovky jich v přírodě skončí odhozeno až o 98 % méně. PETky a plechovky tvoří v ČR odhadem kolem 20 % odpadu, který na svých úklidech nachází organizace Trash Hero (jeden ze členů iniciativy Zálohujme.cz). Ročně se jedná se o desítky milionů PETek a plechovek, které jsou odhozeny v parcích, ulicích, lesích, loukách a řekách. V rámci iniciativy se pořádají osvětové i úklidové akce a aktivity, které usilují o čistší českou přírodu. Je jen na každém z nás, jestli se přidáme. Ještě doplním, že s PR agenturou AMI Communications jsme měli možnost spolupracovat při realizaci NS Kyselka a při XVI. Letním turistickém srazu v Sokolově 2018 a stejně jako tyto naše akce je i iniciativa Zálohujme.cz v dobrých rukou. Mně oobně by se ještě líbilo, kdyby ke zálohovaným PETkám přibyly také pneumatiky, kterých se v přírodě také válí neúměrné množství. A navíc by je bezdomovci nespalovali pro pár drátů do sběru, ale odevzdali tam kam patří, protože by za ně dostali peněz víc.

Další informace:
https://www.zalohujme.cz/blog/
https://www.amic.cz/