Budou Krušné hory chráněnou krajinnou oblastí?

Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve v sobotu 27. listopadu do Muzea Královská mincovna v Jáchymově na přednášku s názvem „Budou Krušné hory chráněnou krajinnou oblastí?“
Přednášející Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bude hledat odpověď nejen na otázku v názvu přednášky, ale i na další.
Krušné hory jsou posledním pohořím, jehož příroda a krajina nejsou celoplošně chráněny, a to přesto, že svými kvalitami předčí mnohé jiné chráněné krajinné oblasti. V čem tkví tyto hodnoty a proč zde CHKO nebyla dosud vyhlášena?

Začátek v 17 hodin.
Před vstupem na akci v muzeu bude nutné se prokázat:
– certifikátem o dokončeném očkování či potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech (antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti stačit nebudou)
– testy budou moci využívat jako doklad bezinfekčnosti mladí od 12 do 18 let či lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou
– lidé po první dávce vakcíny se budou muset prokazovat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem
– děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
Po celou dobu bude nutné mít nasazený respirátor.