Kam směřuje Karlovarský kraj? Konference Budoucnost 2021 představila pozitivní vizi

Karlovarská agentura rozvoje podnikání připravila ve spolupráci s Karlovarským krajem akci „Konference Budoucnost 2021“, která se věnovala aktuálnímu tématu, tedy transformaci regionu v důsledku postupného útlumu těžby hnědého uhlí a změnám, které v následujících letech nastanou v našem regionu. Hlavním úkolem bude přivést nová průmyslová odvětví, která pomohou zajistit další rozvoj regionu. ……….. „Kraj také spustil nový webový portál, který obsahuje aktuální informace pro širokou veřejnost právě k tématu přeměny kraje.

Kromě zveřejněných projektů https://www.menimekraj.cz/projekty je například zajímavá i stránka https://www.menimekraj.cz/navrhy-obcanu, kam lze přispět i „svou troškou do mlýna“, pokud nějaký ten nápad schováváte v šuplíku. Můžete se také přihlásit k odběru novinek a být v obraze, jak se jednotlivé projekty bude dařit realizovat.

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než je vidí ostatní.
Dosáhnout cílů roku 2030 znamená zejména zvýšit hospodářský výkon kraje, zastavit úbytek obyvatelstva, nastartovat změnu jeho vzdělanostní a věkové skladby, zkvalitnit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů. Zásadním impulzem pro změnu v regionu je celospolečenská výzva k dosahování klimatické neutrality a postupný útlum těžby hnědého uhlí a s tím související změna produkce elektřiny v regionu.

Doufejme, že i v kraji po roce 2033 bude mít své místo „klasická“ turistika, jak jí máme v programu Klubu českých turistů, a hlavně – bude jí kde provozovat.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/211203-budoucnost.aspx a https://www.menimekraj.cz/