SOKOLOV: Exkurze znovu otevřela téma výsypky Antonín

Místa zblízka je sociálně inovační projekt, který si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Projekt probíhá na Ašsku, Podbořansku, Lounsku a na Sokolovsku.

Projekt Místa zblízka uspořádal exkurzi na unikátní výsypku, která má dnes charakter arboreta. Odbornou i laickou veřejnost zajímá budoucnost tohoto území, a proto se 2. listopadu uspořádal kulatý stůl se zástupci města Sokolov a odborné veřejnosti. Na jaře bude další setkání. Jaký je vlastně současný stav arboreta a jaké má vyhlídky nám poví paní Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR.

Lesy ČR vypsaly grant k arboretu Antonín, který získala Česká zemědělská univerzita. Můžete přiblížit záměr, s jakým byl grant vypsán?

Lesnické arboretum Antonín v Sokolově bylo založeno v letech 1969–74 na vnitřní výsypce Antonín. Svým uspořádáním představuje jedinečné lesnické a dendrologické dílo vytvořené v krajině postižené těžbou hnědého uhlí. Po celou dobu existence arboreta byly prováděny jen asanační zásahy a plocha se vyvíjela spontánně. Tento stav na tak výjimečném území byl již neudržitelný. Proto LČR definovaly své cíle a vypsaly grant.

Jak přesně Česká zemědělská univerzita na výsypce působí?

Univerzitní experti a studenti vyhodnocují stav porostu, přemýšlí nad krajinotvorným potenciálem a hodnotí genetický potenciál dřevin a jejich využití pro rekultivační praxi v jiných oblastech. S ohledem na rekultivace jako takové zhodnocují také antropogenní substráty z hlediska půdních vlastností. Přímo pro výsypku Antonín navrhují také pěstební péči a uvažují nad rekreačním potenciálem území.

Pokud by jedním z výstupů bylo i rekreační využití území, uvažujete o participaci veřejnosti k této otázce?

Jedním z cílů je zhodnocení rekreačního potenciálu území. Při posledním kontrolním dni jsme zhotovitele, tady Českou zemědělskou univerzitu, informovali o zájmu veřejnosti a různých aktivitách spojených s arboretem. Doporučili jsme univerzitě spolupráci s městem Sokolov a dalšími subjekty.

Je známo, že veřejnost má o výsypku (arboretum Antonín) velký zájem, je možné, aby se veřejnost aktivně podílela na návrhu využití území, který má vzejít z grantu?

V první řadě bych chtěl upozornit, že arboretum je lesní půda se zákonnou ochranou. Díky svému uspořádání a délce trvání se jedná o unikátní objekt vhodný k lesnickému zkoumání, a tak k němu budeme i nadále přistupovat. Za zpracování grantu je zodpovědná ČZU a smysluplným návrhům veřejnost se určitě nebude bránit. 

Kdy je plánované ukončení grantu, respektive kdy by mohly být oznámeny výsledky veřejnosti?

Grant je rozvržen do tří let. Trvá od roku 2017 až do roku 2019. Konečné výsledky budou předloženy zadavateli v prosinci 2019. Dílčí výstupy jsou prezentovány pololetně při kontrolních dnech.

Pokud byste měli zájem předložit své návrhy a nápady na kulatém stole, který proběhne po dalším kontrolním dnu na jaře 2019 se zástupci ZČU, můžete se přihlásit e-mailem komunitní koordinátorce pro Sokolovsko Ivě Ondřejíčkové (iva.ondrejickova@fdv.cz).